logo-itg
logo-itg-mobile-1

Kalite Politikamız &
Sertifikalarımız

AMAÇ

Bilgi Güvenliği Politikasının amacı, ITG’de iş sürekliliğini sağlamak, riskleri minimize ederek güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak hasar riskini en aza indirmektir.

Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması için tüm iç, dış, kasıtlı veya kazara tehditlere karşı bilgi varlıklarımızı korumak amacı ile belirlediğimiz Bilgi Güvenliği Politikamız aşağıdaki gibidir.

 • Bilgi Güvenliği Politikamız, Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından onaylanmıştır.
 • Güvenlik Politikamız aşağıdaki konuları garanti altına almaktadır.
 • Bilgi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunacaktır.
 • Bilgilerin gizliliği sağlanacaktır.
 • Bilgi bütünlüğü muhafaza edilecektir.
 • Muhafaza edilen iş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacaktır.
 • Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenecek ve karşılanacaktır.
 • İş Sürekliliği Planları geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olacaktır
 • Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerli olacaktır.
 • Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlalleri Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor edilecek ve araştırılması sağlanacaktır.
 • Prosedürler, politikayı destekleyici şekilde hazırlanmıştır (Virüse karşı korunma, şifreleme ve süreklilik planları vb.).
 • İş gereksinimleri için bilgi ve sistemlerin ulaşılabilirliğini sağlamaktır.
 • Bilgi Güvenliği Yöneticisi, politikanın sürdürülmesi ve uygulanması sırasında destek ve danışmanlık sağlamakla sorumludur.
 • Tüm yöneticiler politikanın uygulanmasından ve ilgili bölümlerdeki personel tarafından anlaşılmasından doğrudan sorumludur.
 • Bilgi Güvenliği Politikası ile uyum, ITG ile işbirliği içerisinde olan ya da çalışan herkes için anlaşılması zorunlu bir dokümandır.

ISO 20001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. İş devamlılığını, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesini, bizim ve müşterilerimizin yapı taşları sayılan kaynakların her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün korunmasını amaçladık. Bu amaç doğrultusunda, ISO/IEC 27001 gerekliliklerine uygun yeni yöntemlerle, bilgi güvenliğini en üst seviyede tutarak iş süreçlerimizi yürütmekteyiz.

Kalite Politikamız

Vizyonumuz ITG; Profesyonel, özgüvenli ve iş bilincine sahip kadrosuyla, şeffaf organizasyon yapısıyla, etkin ve sürekli kendini yenileyen bir kalite yönetim sistemi anlayışını benimseyerek, Tedarik Zinciri Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Hizmetlerini yürüten lider firmalar arasında yer almayı hedefleyen bir şirkettir.

Misyonumuz ITG; Dünyada kullanılan yararlı teknolojileri geliştirmeyi ve bunları anayurt güvenliğimizde ve ülkemiz için yararlı olan diğer alanlarda kullanıma sunmayı,
-Yararlı teknolojilerin ülkemizin teknolojik altyapısına hızlı entegrasyonunu sağlamayı ve böylece milli kaynak kullanımını etkin hale getirmeyi,
-Yenilikçi teknolojik ürün anlayışı konusunda cesurca risk almayı, profesyonelliğe yeni standartlar getiren öncü yaklaşımları geliştirmeyi ve
-Türkiye’de Tedarik Zinciri Uygulamalarının gelişimine liderlik eden firmalar arasında yer almayı misyon olarak benimsemiştir.

DEĞERLERİMİZ & İLKELERİMİZ

 • Tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve hizmetler gerçekleştirmek
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak
 • Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak

Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bu güveni sürdürebilmek, sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

Mükemmellik için performansın sürekli artırılması ve geliştirilmesi, firma çalışma değerleri ve ilkeleri olarak benimsemiştir.

KALİTE SLOGANLARIMIZ

En son teknolojiyi daima yakala, müşteriyi koşulsuz memnun et.

Müşteri memnuniyeti yetmez, müşteri coşkusu yarat.

TÜM SORULARINIZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

Kalite Politikamız & Sertifikalarımız | ITG