vSRM virtual Supplier Relationship Management

vSRM jest portalem do zarządzania relacjami z dostawcą, który zawiera zaawansowane aplikacje do łańcucha dostaw.

Proszę odnieść się do interaktywnej tabeli produkcji, jeśli chcesz sprawdzić moduły oraz funkcje platformy vSRM, która jest używana jako Portal Dostawców przez wiele firm, zarówno w Turcji jak i za granicą. 
 


Minimalny Koszt...
vSRM jest hostingowanym systemem, działającym na zasadzie SaaS (Software as a Service), odnośnie którego nasza firma zapewnia rozszerzenie systemu między dostawcami, jego konserwację i usługę pomocy technicznej. Ta oferta usługowa ma wysoką stopę RIO dzięki swemu modelowi biznesowemu, nie powodując prawie żadnych kosztów firmie głównej..

Efekty w Krótkim Czasie...
Bez wymagania długich i kłopotliwych projektów by stworzyć portal dostawców możesz zarządzać wszystkimi swoimi relacjami handlowymi z dostawcami: możesz natychmiast zacząć korzystanie z platformy vSRM. Po szybkim nawiązaniu integracji, możesz uzyskać w okresie jednego miesiąca  portal dostawców, powszechnie przez nich używany.

Zintegrowany z twoim systemem ERP...
Niezależnie od twojego systemu ERP, możesz mieć portal dostawców zintegrowany ze swoim systemem dzięki narzędziom integracyjnym (XML\ IDOC\Web Services).Dwustronna integracja z systemami ERP jak SAP, QAD MFGPro, Mapics i BaaN jest możliwa.