vSRM w Sektorze Usług i Zarządzaniu Hotelem
 • Rozwiązanie ma na celu ułatwienie zarządzania centralnymi zakupami  i sprawami administracyjnymi sieci hotelów..

         Działa w oparciu o zarządzanie zakupami centralnymi

         Internetowy system zbierania ofert online

         Planowanie i śledzenie spraw technicznych i administracyjnych


 • Rozwiązanie ma na celu ułatwienie zarządzania centralnymi zakupami  i sprawami administracyjnymi sieci hotelów..

         Działa w oparciu o zarządzanie zakupami centralnymi

         Internetowy system zbierania ofert online

         Planowanie i śledzenie spraw technicznych i administracyjnych
   


 • Rozwiązanie ma na celu ułatwienie zarządzania centralnymi zakupami  i sprawami administracyjnymi sieci hotelów..

         Działa w oparciu o zarządzanie zakupami centralnymi

         Internetowy system zbierania ofert online

         Planowanie i śledzenie spraw technicznych i administracyjnych


Do zarządzania hotelami w turystyce i w hotelarstwie używane są programy specjalnie do tego napisane. Podstawowe podejście oprogramowania skierowane jest ku zrządzaniu rezerwacjami i obsługą klienta, jak również przechowywaniu dokumentów księgowych. Szczególnie w zarządzaniu hotelem, gdzie do czynienia mamy z zakupami różnorodnych produktów i usług, zbiórka zapotrzebowań z różnych działów i jednostek, ich komunikacja do działu zakupów przechodząc przez proces zatwierdzeń odbywa się z reguły manualnie.
Platforma vSRM umożliwia zbiórkę zapotrzebowań na produkty i usługi z różnych działów w środowisku sieciowym, przekazanie ich elektronicznie do procesu zatwierdzeń i komunikowanie do działu zakupów, oraz zebranie ofert poszczególnych dostawców w sieci.

Przez przekształcenie zatwierdzonych zapotrzebowań w zlecenia zakupu różnymi metodami, przenosi operacje zakupowe do interaktywnej struktury sieciowej. Dzięki tej strukturze twoje procesy zakupowe przeprowadzane są szybciej i automatycznie.

Zaopatrzenie w sektorze turystycznym jest tak samo ważne, jak w innych sektorach. I powinno być darzone nie mniejszą uwagą. Próbując zapewnić dostawy po najrozsądniejszej cenie, czasami kryteria te mogą zostać zepchnięte na drugi plan, by utrzymać wysoką jakość. Pomimo tego podejścia, metoda zakupów centralnych realizowana przez sieci hotelowe, by zyskać siłę nabywczą i korzystać na konkurencyjnych cenach, jest również wspierana przez vSRM. Zatwierdzone zapotrzebowania zebrane z różnych działów i grup hoteli mogą być połączone, by zyskać na skali i mogą być przekazane poszczególnym dostawcom hurtowo.

Jedną z korzyści oferowanych przez vSRM jest przeprowadzanie badania ceny dla zapotrzebowań z równych działów, prezentowanie alternatywnych ofert dla zatwierdzenia przez dyrektora ds zakupów, dyrektora finansowego oraz generalnego; i oferowanie poprzez vSRM w środowisku elektronicznym. Zakupy szacowane na tysiące pozycji w sektorze mogą być archiwizowane, i każdy szczegół w procesach zakupowych włącznie ze szczegółami zebranych ofert, nawet jeśli nie zostaną dokonane zakupy, może być raportowany w przejrzystym środowisku.

Platforma vSRM zawiera również moduł monitorowania aktywności, który został w szczególności opracowany dla hoteli do monitorowanie prac technicznych i administracyjnych. Moduł ten również umożliwia hotelom rejestrowanie problemów, zażaleń, skarg i wymagań, z którymi mamy do czynienia przy zagadnieniach technicznych, by prawidłowo rozdzielić działania odnośnie rozwiązania danego problemu, oraz automatycznie i szybko rejestrować wszystkie czynności wykonywane na etapie rozwiązywania problemu.


Platforma
vSRM oferuje w Zarządzaniu Hotelem;

• Zarządzanie i zbiórka zapotrzebowań z działów w środowisku elektronicznym
• Kontrola budżetu zakupowego
• Elastyczny mechanizm zatwierdzeń
• Proces badania rynku i zbiórki ofert
• Porównianie ofert i przedkładanie do zatwierdzenia
• Zarządzanie Zleceniami
• Planowanie i Zarządzanie pracami technicznymi i administracyjnymi
• Rozdzielenie obowiązków dla działu technicznego i monitorowanie rezultatów
• Wydajność Dostawcy
• Kwestionariusze i Ogłoszenia Dostawców