vSRM Hizmet Sektörü ve Otel İşletmeciliği
 • Otellerin satınalma ve idari işlerinin yönetimeni kolaylaştıran çözüm.

           İşletme bazında veya merkezi satınalma yönetim

           Web tabanlı online teklif toplama sistemi

          Teknik ve idari işlerin planlaması
  ve takibi.
    
   


 • Otellerin satınalma ve idari işlerinin yönetimeni kolaylaştıran çözüm.

           İşletme bazında veya merkezi satınalma yönetim

           Web tabanlı online teklif toplama sistemi

          Teknik ve idari işlerin planlaması
  ve takibi.
    
   


Turizm - Otelcilik sektöründe otel işletmeciliği için yazılmış özel yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımların temel yaklaşımı operasyonel süreçler olan, rezervasyonlar ve müşteri hizmetlerinin yönetilmesi ile muhasebe kayıtlarının tutulması yönünde olmaktadır. Özellikle, çeşitlilik arz eden yoğun ürün ve hizmet satınalmalarının söz konusu olduğu otel işletmelerinde, farklı departman ve birimlerden taleplerin toplanması, onay süreçlerinden geçerek satınalma departmanına iletilmesi genellikle manuel olarak yürütülmektedir.

vSRM platformu süreç olarak, ürün ve hizmet taleplerinin departmanlardan web tabanlı elektronik ortamda toplanmasını sağlarken, elektronik onay süreçlerinden geçerek satınalma departmanına iletilmesini, ilgili tedarikçilerden tekliflerin web ortamında toplanmasını sağlamaktadır. Onaylanan satınalmaların, sözleşme ve diğer yollar ile siparişe çevrilmesini sağlayarak yoğun satınalma işlemlerini web tabanlı interaktif bir yapıya taşımaktadır. Bu yapı sayesinde, satınalma süreçleriniz daha hızlı ve otomatize olarak yürütülür.
Turizm sektöründeki ürün tedariki, en az diğer sektörlerdeki kadar kritiktir. Bir o kadar da titizlik ile yapılması gerekmektedir. En uygun fiyata ürünün tedarikinin sağlanmasına çalışılırken bazen bu kriter, kalitenin tutturulması adına geri planda tutulabilmektedir. Bu yaklaşıma rağmen, zincir otellerin toplu alım gücü yaratmak ve fiyat avantajlarından faydalanmak için uyguladıkları, merkezi satınalma yöntemi de vSRM tarafından desteklenmektedir. Farklı departmanlardan ve grup otellerden iletilmiş olan onaylı talepler, ekonomik satınalma koşullarından faydalanabilmek için birleştirilerek konsolide edilebilmekte ve toplu olarak farklı tedarikçilere yönlendirilebilmektedir.

vSRM in sunduğu imkanlardan biri de, farklı bölümlerden gelen satınalma istekleri için fiyat araştırmasının yapılması, alternatif tekliflerin, satınalma müdürü, mali işler müdürü ve genel müdürün onayına; elektronik ortamda vSRM üzerinden sunulması yönünde olmaktadır. Sektörde binlerce kalem olarak nitelendirilen alımların arşivlenmesi ve satınalma sürecinde ki bütün ayrıntıları, alımı gerçekleştirilmemiş dahi olsa toplanan tekliflerinin detayları şeffaf bir ortamda raporlanabilmektedir.

vSRM platformu içerisinde idari ve teknik işlerin takibine yönelik oteller için özel olarak geliştirilmiş olan aktivite izleme modülü de bulunmaktadır. Bu modül sayesinde, otellerin teknik konularda yaşadıkları; sorun, şikayet ve istek gibi taleplerin kayıt altına alınması, sorunun giderilmesi için görev atamalarının yapılması ve çözüm aşamasında yapılan tüm çalışmaların kayıt altına alınması işlemleri, hızlı ve otomatize bir şekilde yapılır.


vSRM Otelcilik Platformunun sundukları;
• Talep yönetimi, taleplerin departmanlardan alınıp elektronik ortamda toplanması
• Satınalma bütçe kontrolleri
• Esnek satınalma onay mekanizması
• Pazar araştırması ve teklif toplama süreci
• Teklif karşılaştırmaları ve tekliflerin onaya sunulması
• Sipariş yönetimi
• Teknik ve idari işlerin planlaması ve yönetimi
• Teknik için görev atamaları ve sonuçlarının izlenmesi
• Tedarikçi performansları
• Tedarikçi anketleri ve duyuruları