vSRM Platforma do Zarządzania Relacjami z Dostawcą dla Sektora Detalicznego
 •  
  dla Krajowych i Lokalnych Sieci Handlowych
                          Marketów Technologicznych
                                                     Marketów Budowlanych

   
  gotowy do użycia  Portal Dostawców ze specyficznymi dla sektora detalicznego aplikacjami logistycznymi, dzięki któremu możesz przyłączyć sie do naszej Platformy


 • "vSRM to elastyczna, niedroga, nowatorska i szybko rozszerzalna platforma. Cechy te są to niezbędne własności udanej aplikacji dla biznesu. Za bardzo ważne uważam również dynamiczne i profesjonalne podejście firmy ITG, nastawionej na rozwiązania. Ciągłe wsparcie zapewnione nam i naszym dostawcom ze strony ITG ogromnie podniosło wartość vSRM dla naszej pracy."

  Orkun SÜER – Information Technologies Manager / Koçtaş A.Ş

 • "Dla nas vSRM jest narzędziem, które ma na celu zwiększyć jakość zrządzania dostawami i łańcucha dostaw. Dostawcy mogą pobierać dane dot. zamówień w różnych formatach (EDI, XML, csv), by móc przenieść zamówienia do własnych systemów na platrormie vSRM bez konieczności interwencji manualnej, jeśli mają takie wymagania, i chociażby ta właściwość świadczy o tym, że vSRM oferuje wartości dodatkowe wykraczające poza oczekiwania dostawców."

  Erdem ÖZCAN – Supply Chain Manager / Koçtaş A.Ş.

Logistyka detaliczna obejmuje wszystkie stadia od opuszczenia przez produkt fabryki aż do momentu, gdy produkt trafia do klienta. Efektywne i wydajne planowanie, zastosowanie i kontrola przepływu informacji w łańcuchu dostaw w sektorze detalicznym jest bardzo ważne dla zapewnienia klientowi satysfakcji i zminimalizowania kosztów logistycznych.
 
W celu osiągnięcia konkurencyjności, by móc dostarczać tysiace produktów wysokonakładowych od dostawców z różnych regionów do różnych punktów sprzedaży, na czas i przy minimalnych kosztach, oferując je po konkurencyjnych cenach, bardzo ważne jest korzystanie z interaktywnej aplikacji do zarządzania łańcuchami dostaw na Portalu Dostawców B2B, posiadającym wszystkie komponenty procesów dostawy jak: dostawca, firma logistyczna, centrum dystrybucji i punkty sprzedaży.
 
vSRM Platforma doZarządzania Relacjami z Dostawcą w sektorze detalicznym jest dostarczana w modelu SaaS (Software as a Service) uwzględniającym wymagania logistyki detalicznej, w której lokalne i międzynarodowe sieci marketów, sklepów technologicznych i sklepów DIY mogą przyłączyć się bez ponoszenia kosztów zakupu oprogramownai i sprzętu. W systemie, gdzie cały przepływ informacji odnośnie operacji zakupowych może być zarządzany wspólnie z dostawcami, i gdzie logistyka materiałów może być monitorowana przez dostawców, a raporty dot. sprzedaży i zapasów przygotowane w oparciu o sklep mogą być prezentowane dostawcom.

Platforma vSRM w sektorze detalicznym oferuje; 

•  Przedkładanie on-line Zleceń Zakupu
•  Zarządzanie Ceną Dostawcy
•  System Rezerwacji Rampy
•  VMI ( Vendor Managed Inventory) Automatyczne Uzupełnianie Zapasów
•  Aplikacje Milkrun
•  EDI (Elektroniczna Wymiana Danych)
•  Market-Based Inventory & Raporty Sprzedaży
•  Elektroniczne Zawiadomienie o Wysyłce
•  Wysyłka Etykietowana, Kody Paskowe
•  Wymiana Informacji Finansowych
•  Wydajność Dostawcy
•  Ogłoszenia i Kwestionariusze Dostawców
•  Proaktywne Serwisy Powiadamiające (e-mail / SMS)