vSRM Automotive Platform provides top level supplier management to our partners

Tedarik sürecinde, hızlı, verimli ve hatasız bir iletişim ortamı sağlayarak katma değeri olmayan gereksiz iş yüklerini ortadan kaldırır,
zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.


Plan değişikliklerinin tedarikçilere hızlı iletilmesi ile çevikliğiniz artar, tedarik sürecinde hızlı reaksiyon süreleri elde edilir.

e-Kanban,VMI, JIT, JIT\s, Milk-Run gibi tedarik yöntemlerini kolay ve pratik bir biçimde uygulamanıza imkan vererek, stok seviyelerinde düşüşler sağlamanıza
yardımcı olur.

  Tüm tedarikçilerinizden barkodlu sevkiyat etiketleri ve elektronik irsaliyeler almanıza imkan vererek, depo giriş ve stok hareketlerini doğru ve hızla yapmanızı
sağlar.

 Kalite kontrol test sonuçların online paylaşımı ve düzeltici önleyici faaliyetlerin interaktif yönetilmesini sağlayarak tedarikçi servis seviyesinin arttırılmasına
      destek verir.

 Detay bazda ölçülebilir, şeffaf tedarikçi performans değerlendirme sistemine sahip olmanızı sağlar.