Instalacja i usługi operacyjne.
Zapewniamy usługi instalacji naszej platformy vSRM i produktów vAT for Pharma oraz ich późniejszej obsługi. Usługi te zawierają:

Dla Platformy vSRM;

•  Identyfikację i konfigurację wymagań łańcucha dostaw.
•  Zagwarantowanie integracji systemu ERP by korzystać z modułów vSRM.
•  Aktywacja systemu z wybranymi dostawcami, działania pilotażowe.
•  Organizacja uruchomienia Platformy vSRM dla wszystkich dostawców z naszym klientem,
    zapewnienie szkolenia grupowego dla dostawców.
•  Organizacja działań mających na celu rozpowszechnienie używania vSRM pomiędzy dostawcami.
•  Zapewnienie wsparcia technicznego dostawcom w imieniu naszego klienta.
•  Spełnianie specjalnych życzeń naszych klientów i ich dostawców.

Dla vAT for Pharma;

•  Instalacja, aktywacja i rozpowszechnienie systemu sprzedaży terenowej.
•  Zapewnienie szkolenia przedstawicieli handlowych w zakresie korzystania z produktu.
•  Zapewnienie wsparcia technicznego przedstawicielom handlowym w imieniu naszego klienta.
•  Zapewnienie zatwierdzenia usług i utrzymywanie bazy danych klienta aktualizowanej zgodnie z powiadomieniami otrzymanymi z terenu i innych podobnych usług.